Jak właściwie użytkować instalację gazową?

Według Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 roku wydarzyło się w Polsce do 249 katastrof budowlanych, w tym 19 z nich spowodował wybuch instalacji gazowej. Rok 2019 pokazał, że niewiele się w tej kwestii zmieniło. Tego typu wypadki zdarzają się szczególnie często w starym budownictwie, jak i domach jednorodzinnych, gdzie zaniedbywane są cykliczne przeglądy.

Od czego zależy bezpieczeństwo instalacji gazowej?

To, czy instalacja gazowa będzie bezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców zależy od jej:

– zaprojektowania – m.in. przewody instalacji są we właściwy sposób poprowadzone i mają odpowiednie średnice, zaplanowano użycie profesjonalnych i dopasowanych do potrzeb instalacji materiałów;

– wykonania, m.in. gdy zastosowano wszystkie założenia projektu, użyto materiałów, które zakładał projekt czy w prawidłowy sposób wykonano połączenia elementów instalacji;

– eksploatacji, m.in. w celu przebudowy instalacji zatrudniono specjalistów, wykonywano okresowe kontrole oraz konserwowano urządzenia gazowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Co ważne, przed zamontowaniem urządzenia gazowego należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją obsługi. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji gazowych

Okresowe kontrole instalacji gazowej powinny odbywać się jednocześnie z kontrolą przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. To dlatego, że bezpieczeństwo mieszkańców gwarantują wszystkie poprawnie działające instalacje. Przeglądy są wymagane zarówno w przypadku budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.

Kontrolę (jak i montaż urządzeń gazowych) przeprowadzać może tylko – jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – „osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce”.

Podczas przeglądu sprawdzana jest szczelność instalacji gazowej (szczególnie w miejscach szczególnie narażonych na usterki, jak złącza przewodów, połączenie z gazomierzami i urządzeniami gazowymi oraz armaturą). Wykonuje się też kontrolę dostępu do zaworów i kurków, stężenia gazu w piwnicach i na górnych piętrach oraz przejść przewodów przez ściany zewnętrzne. Na koniec badany jest stan gazomierza i – tam gdzie one występują – kontrola „junkersów” oraz podpisaniem sporządzonego protokołu.

Jak reagować?

Bezpieczeństwo instalacji gazowej

W momencie, gdy poczujemy ulatniający się gaz bądź mamy przypuszczenie, że nastąpiło uszkodzenie instalacji gazowej, powinniśmy bezzwłocznie wezwać pogotowie gazowe (korzystając z numeru telefonu znajdującego się na fakturze i szafce gazowej), a w przypadku zagrożenia życia nawet straż pożarną. Zróbmy to również w sytuacji całkowitego spadku ciśnienia gazu i pamiętajmy, że w każdej niepokojącej sytuacji najważniejszy jest szybki czas reakcji.

W sytuacji zagrożenia nie można być biernym, ale też wykonywać niebezpiecznych ruchów, takich jak włączanie czy wyłączanie urządzeń elektrycznych oraz palenie otwartego ognia, papierosów, zapałek i zapalniczek.

Należy otworzyć okna i drzwi, zamknąć dopływ gazu tuż przed odbiornikiem, z którego nastąpił wypływ, po czym szybko opuścić mieszkanie, pamiętając przy tym, aby nie włączać lub wyłączać oświetlenia. Konieczne jest też poinformowanie o sytuacji sąsiadów i nakłonienie ich do opuszczenia mieszkań.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Emisja CO2 w Polsce

Gaz ziemny a ochrona środowiska

Jak oszczędzać gaz?

Jak walczyć ze smogiem w domu?

7 najważniejszych zalet gazu ziemnego

Historia gazu LNG