LNG w ogrodnictwie – zobacz, co możesz zyskać

LNG zaskarbiło sobie przychylność przemysłu, ponieważ pozwala sprostać rygorystycznym, proekologicznym wyzwaniom rzucanym przez Unię Europejską, zachować rentowność zakładu (m.in. opcje dofinansowania do kogeneracji gazowej) oraz zapewnić bezpieczeństwo produkcji nawet w przypadku kłopotów z gazociągiem. Ogrodnictwo czerpie korzyści z tych wszystkich zalet skroplonego surowca, ale może wykorzystać jego potencjał jeszcze bardziej. 

Szklarnie stawiają na kogenerację

Szklarnie to środowiska, w których świetnie sprawdza się kogeneracja (ang. Combined Heat and Power – CHP). Dzięki niej wytwarza się w jednym procesie ciepło dla systemu grzewczego (ogrzewanie upraw) i energię elektryczną (zasilanie lamp uprawowych).

Gaz ziemny pozwala na wysokosprawną kogenerację: całkowita sprawność układu kogeneracyjnego może sięgać nawet ok. 90%, podczas, gdy sprawność układu, w którym ciepło i prąd elektryczny wytwarzane są osobno wynosi ok. 56%. Co więcej, system kogeneracyjny może pracować w trybie równoległym z siecią energetyczną lub w trybie wyspowym.

Właściciele prowadzący uprawy szklarniowe na przemysłową skalę wybierają CHP, ponieważ minimalizuje to koszty i redukuje negatywny wpływ na środowisko. Kogeneracja jest także opłacalna w tym sensie, że należy do rozwiązań promowanych przez polski rząd. Przedsiębiorstwa ogrodnicze mają dużą szansę na uzyskanie premii kogeneracyjnej lub premii gwarantowanej.

Technologia LNG w ogrodnictwie

Decydując się na kogenerację, mamy do wyboru różne technologie. W branży ogrodniczej najczęściej spotyka się silnik spalinowy. Użytkownicy nowoczesnych silników gazowych w ogrodnictwie szklarniowym podkreślają najczęściej jego następujące zalety:

 • wysoka sprawność przetwarzania energii,
 • możliwość oddawania nadwyżek energii elektrycznej do sieci,
 • minimalna emisja zanieczyszczeń (system kontroli spalania),
 • kompaktowa budowa, która zajmuje niewiele miejsca.

Do zasilenia silnika najczęściej wykorzystuje się gaz z sieci, ale w przypadku braku jego dostępności można wykorzystać LNG. A dostawcą paliwa w formie skroplonej jest DUON.

Na CHP stawia wielu z naszych klientów. Jednym z nich jest gospodarstwo ogrodnicze z Wielkopolski posiadające dwa silniki gazowe. Wykorzystanie kogeneracji sprawia, że konieczne jest posiadanie gazomierza celem rozliczenia konsumpcji w ramach wszystkich datacji. Roczne zużycie w przypadku tego gospodarstwa wynosi 40 320 MWh.

Kogeneracja to odpowiedź na wyzwania polskich firm? Dowiedz się więcej tutaj.

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie instalacji do odzysku CO2 z kogeneracji. Zapewnienie odpowiedniego poziomu tego gazu przyspiesza kwitnienie, ogranicza zrzucanie kwiatów i zawiązków, poprawia ogólną kondycję roślin – stają się odporniejsze na szkodniki i choroby, a więc dają owoce lepszej jakości. Przykładowo, w przypadku pomidorów dokarmianie ich CO2 zwiększa ich wzrost o 20–32%.  Wykorzystywanie CO2 do dokarmiania upraw w szklarniach oprócz tego, że jest konieczne, okazuje się także korzystne z punktu widzenia ekologii: zamiast emitowania do atmosfery gazu, który i tak powstanie w czasie spalania paliwa, kiedy ogrzewamy obiekt – wykorzystujemy go do procesu fotosyntezy.

Co zyskuje branża ogrodnicza dzięki LNG?

Przede wszystkim niezależność i szeroko pojęte bezpieczeństwo:

 • możliwość zastosowania rozwiązań opartych o gaz ziemny w każdej lokalizacji, nawet bez dostępu do sieci gazowej,
 • odporność na sytuacje kryzysowe, takie jak: brak zgody na przyłącze, opóźnienia w budowie gazociągu, awarie i remonty sieci,
 • intuicyjna obsługa urządzeń gazowych oraz mniejsze ryzyko wystąpienia awarii niż w kotłowniach węglowych lub olejowych,
 • LNG cechuje wysoka temperatura samozapłonu, więc jest bezpieczniejszy niż np. olej napędowy czy benzyna,
 • czystość paliwa – wyciek LNG nie spowoduje zanieczyszczenia okolic instalacji.

Jeśli Twoja firma decyduje się na instalację LNG od DUON, nie musi czuwać nad skomplikowanymi formalnościami związanymi z procesem projektowania. Zarówno te formalności, jak i koszty budowy oraz dostosowania zakładu bierze na siebie DUON.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? O zaletach instalacji LNG w ogrodnictwie i nie tylko piszemy tutaj.

Innymi korzyściami dla ogrodnictwa z przejścia na LNG jest sprostanie wymogom narzucanym przez Zielony Ład

 • redukcja emisji CO2 (to ważne tym bardziej, że rosną ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla – w lutym 2023 r. osiągnęły rekordową wysokość 100 EUR/t),
 • niskie emisje pyłów PM, NOx i SOx (restrykcyjne wymogi określające dozwolone limity emisji niektórych substancji narzuca dyrektywa MCP),

Czy obowiązują Cię te terminy? Sprawdź w artykule „Dyrektywa MCP – zostało 1,5 roku. Czas na działanie!”

 • osiągnięcie efektywności energetycznej: LNG pozwala na uzyskanie białego certyfikatu. Dokument wydawany jest przez URE, jeśli firmy realizują przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Chodzi o takie usprawnianie technologii i procesów, aby w trakcie dostarczania usług, firma zużywała mniej energii oraz surowców potrzebnych do jej wytwarzania.

Inwestycja w LNG w ogrodnictwie to wreszcie myślenie przyszłościowe, uwzględniające zbliżającą się wielkimi krokami transformację energetyczną: bardzo łatwo zastąpić skroplony gaz ziemny bioLNG (skroplonym biometanem) bez konieczności rewolucjonizowania dotychczasowej technologii magazynowania oraz dystrybucji.

Magnes na klientów i kontrahentów

„Ślad węglowy” to pojęcie od kilku lat odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie zanosi się na to, że straci na popularności. Wartość śladu węglowego (całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych wyrażona jako ekwiwalent CO2 w przeliczeniu na jednostkę funkcjonalną produktu) oraz zrównoważona, ekologiczna produkcja to czynniki, które odgrywają coraz ważniejszą rolę nie tylko w konsumenckich wyborach, ale też na wysokich szczeblach, w trakcie wyboru dostawców. Dla wielu zagranicznych przedsiębiorców wartość śladu węglowego danego produktu jest istotniejsza niż jego cena.

Odejście od węgla na rzecz LNG oznacza, że firma zmniejsza ślad węglowy, a tym samym zwiększa konkurencyjność swoich produktów na rynku międzynarodowym. Korzystanie z LNG można więc wykorzystać w szeroko zakrojonych działaniach promocyjnych i rozmowach biznesowych.

LNG w ogrodnictwie dobry wybór na dziś… i jutro

Dla Polski gaz ziemny jeszcze długo będzie opłacalnym paliwem przejściowym, a sama Unia Europejska nadal uwzględnia ten surowiec w taksonomii zrównoważonego finansowania to dobra wiadomość dla branży ogrodniczej, dla której LNG jest uniwersalnym, wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Podsumowując, przedsiębiorstwa ogrodnicze, wykorzystując LNG:

 • uniezależniają się od jakichkolwiek przerw w dostawie gazu sieciowego,
 • optymalizują swój budżet,
 • przygotowane są zawczasu na unijne restrykcje,
 • zostawiają sobie otwartą drogę do przejścia na bioLNG,
 • zwiększają swoją wartość w oczach konsumentów i kontrahentów. 

Przeczytaj również:

Branże wybierające LNG, czyli z jakimi branżami współpracujemy

LNG w sektorze spożywczym

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Czy LNG jest dla Ciebie – zrób Uproszczony Scoring Energetyczny