Czy LNG jest dla Ciebie – zrób Uproszczony Scoring Energetyczny

Gaz ziemny w postaci skroplonej (LNG) ma wiele zalet pozwalających zaspokoić potrzeby energetyczne firm. To ważne w czasach, gdy trzeba pogodzić wyzwania związane z transformacją energetyczną i dekarbonizacją z bieżącymi wymogami procesów produkcyjnych. Wszystko zależy jednak od charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Czy LNG jest dla Ciebie? We wstępnej orientacji pomoże Uproszczony Scoring Energetyczny.

Proces wyboru technologii energetycznych i źródła odpowiedniego zasilania dla konkretnego przedsiębiorstwa wymaga odpowiedzialnej analizy. Jeśli ma się doświadczonego i uczciwego partnera, proces jest łatwiejszy niż się wydaje. W DUON w 6 krokach badamy potrzeby energetyczne i oceniamy czy LNG jest najlepszym sposobem ich wypełnienia.  Z energią nie ma żartów. Właściwy wybór może być przyczyną sukcesu lub porażki całego biznesu.

Kiedy sprawdzi się LNG?

Aby sprawdzić, czy LNG jest odpowiednim paliwem dla danej firmy należy w pierwszym etapie odpowiedzieć na 6 pytań:

 • Czy firma posiada dostęp do gazociągu, a jeśli nie, to czy budowa przyłącza jest planowana?
 • Jakie jest zapotrzebowanie roczne firmy na energię?
 • Jaka jest moc stosowanych urządzeń?
 • Jakie jest obecnie stosowane paliwo?
 • Jaki jest cel zastosowania gazu LNG?
 • W jakiej branży działa przedsiębiorstwo?

Dostęp do gazociągu

Jeśli firma posiada dostęp do gazociągu, wchodzącego w skład jednego z systemów dystrybucyjnych w Polsce, to zastosowanie LNG może nie mieć sensu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma dostęp do przysłowiowej rury, ale operator systemu nie może dostarczyć mocy niezbędnej do dalszego rozwoju. LNG może pełnić wtedy funkcję dodatkowego źródła mocy lub rezerwy mocy, w okresach szczytowych, kiedy podaż paliwa lub energii w sieci spada. Zastosowanie LNG można rozważyć również w kontekście rynku mocy lub systemów DSR (Demand Side Response).

Analogicznie LNG sprawdzi się, gdy nie ma dostępu do gazociągu lub jego budowa planowana jest w perspektywie dłuższej niż 4 lata. Jeśli przyłącze planowane jest w krótszej perspektywie, to LNG może być rozwiązaniem, ale trzeba wziąć pod uwagę, że inwestycja trwa ok. 1 roku, więc należy indywidualnie przeanalizować koszty inwestycji i płynące z niej benefity..

LNG można zastosować również w przypadku awarii, konserwacji lub w okresach przejściowych w ramach tzw. tymczasowych dostaw gazu.

Średnie zapotrzebowanie na energię

LNG najlepiej sprawdza się w firmach, gdzie roczne zapotrzebowanie na energię wynosi 5-70 GWh w skali roku. Skroplony gaz ziemny można stosować również w przedsiębiorstwach, w których roczne zapotrzebowanie waha się w przedziałach 70-300 GWh lub 1,5-5 GWh. Opłacalność i praktyczność tego rozwiązania wymaga w tych przypadkach jednak głębszej analizy. W wyjątkowych sytuacjach LNG może być stosowane w firmach o zapotrzebowaniu większym niż 300 GWh. Z doświadczenia DUON wynika, że LNG nie ma zastosowania, gdy zapotrzebowanie roczne jest mniejsze niż 1,5 GWh na rok

Moc urządzeń

Skroplony gaz ziemny najlepiej sprawdza się w tzw. małych i średnich obiektach spalania, których moc wynosi odpowiednio do 1 MW i od 1-50 MW, jednak czasem się zdarza, że jest również stosowane w obiektach, gdzie moc urządzeń przekracza 50 MW. 

Obecnie stosowane paliwa

LNG to świetna alternatywa dla LPG i oleju opałowego. To również dobre rozwiązanie dla firm, które dotychczas nie produkowały energii na swoje potrzeby, tylko pozyskiwały ją ze źródeł zewnętrznych. LNG może z powodzeniem zastąpić również węgiel kamienny. Jednak nie sprawdzi się raczej w przypadku firm korzystających ze źródeł odnawialnych lub produkujących energię z biomasy.

Cel zastosowania gazu LNG

LNG doskonale sprawdzi się w celu produkcji pary wodnej lub ciepła technologicznego oraz w przypadku kogeneracji (z ang. CHP – Combined Heat Power), czyli skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Skroplony gaz ziemny można stosować również jako źródło ciepła systemowego w kotłowniach miejskich i gminnych. W niektórych przypadkach może być też źródłem ciepła służącego do ogrzewania pomieszczeń na własne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

LNG w różnych branżach

Doświadczenie DUON pokazuje, że LNG doskonale sprawdza się w branży spożywczej (przetwórstwo żywności), budowlanej (produkcja materiałów budowlanych) oraz w szklarniach. Skroplony gaz ziemny może być atrakcyjnym rozwiązaniem w firmach zajmujących się rolnictwem (suszarnie tytoniu, kukurydzy itp.) oraz w ciepłownictwie (np. ciepłownie miejskie). Jego zastosowanie jest możliwe także w przemyśle ciężkim, cementowniach, magazynach i energetyce zawodowej, ale w tych przypadkach konieczna jest pogłębiona analiza opłacalności i praktyczności jego zastosowania.

Uproszczony scoring energetyczny – na czym to polega?

Uproszczony scoring ma tylko wstępnie pomóc zorientować się, czy LNG może być rozwiązaniem dla Twojej firmy. Wyniki warto skonsultować z konsultantem DUON, podczas rozmowy telefonicznej. W tym celu należy zadzwonić pod numer (+48) 61 102 72 22 lub napisać email na adres info@duon.pl.

Aby wykonać scoring:

 1. Pobierz ten plik
 2. Wybierz JEDNĄ odpowiedź na każde z 6 pytań.
 3. Zinterpretuj wyniki.
 4. Skontaktuj się z nami – zadzwoń (+48) 61 102 72 22 lub napisz info@duon.pl

Jak zinterpretować wyniki o co z nimi zrobić?

 • 20 punktów i więcej – LNG jest najprawdopodobniej dla Ciebie. Oczywiście to dopiero początek analiz. Skontaktuj się z nami.
 • 11-19 punktów Jest duża szansa, że LNG jest dla Ciebie. Aby pogłębić analizę skontaktuj się z naszymi specjalistami.
 • Mniej niż 10 punktów – istnieje szansa, że LNG nie spełni Twoich oczekiwań. Warto jednak zgłębić temat, kontaktując się z naszymi konsultantami.
 • UWAGA na ZERA – Jeżeli wśród wybranych odpowiedzi jest przynajmniej jedna, za którą przyznajemy zero punktów, rosną szanse na to, że LNG nie jest rozwiązaniem właściwym dla Ciebie. Nie poddawaj się jednak. Skontaktuj się z nami.

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem DUON?

Scoring to jedynie wstęp, który ma pomóc w zdobyciu wstępnej orientacji. Każdy przypadek należy przeanalizować w sposób pogłębiony i odpowiedzialny. Proces oceny możliwości zastosowania LNG zaczynamy od rozmowy, podczas której konsultant zada szereg pytań. W innym artykule na blogu piszemy jak przygotować się do takiej rozmowy.

Przeczytaj również:

Dlaczego LNG może zastąpić gazociąg?

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Sprawdź 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby oszacować korzyści z gazu ziemnego

Instalacja LNG – budowa i zastosowanie

Zabezpieczenie gazociągu w przypadku prac ziemnych w okolicach instalacji

PSG wstrzymuje przyłączenia do swoich gazociągów. Są alternatywy

Zalety LNG