Dla domu

Wspieramy klientów w całej Polsce i w wybranych lokalizacjach oferujemy możliwość podłączenia do sieci gazowej. Gaz ziemny dla odbiorców jest przede wszystkim wygodny w użytkowaniu. Jako jedno źródło energii zapewnia mieszkańcom równocześnie ogrzewanie, ciepłą wodę i możliwość gotowania.

DUON Dystrybucja obecnie obsługuje klientów poprzez własne Biura Obsługi

 • Jest możliwość skorzystania z dofinansowania do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
 • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względów technicznych i opłacalnych finansowo, dostarczamy gaz metodą tradycyjną (czyli za pomocą gazociągów wysokiego ciśnienia) i sieci dystrybucyjnych. Gaz przed trafieniem do sieci rozdzielczych i odbiorców indywidualnych przechodzi przez stacje i punkty dystrybucyjne, które dostosowują jego ciśnienie do potrzeb odbiorców.
 • Paliwo gazowe dostarczane jest bezpośrednio (z punktu widzenia odbiorcy) i bez przerw do użytkownika za pomocą sieci gazociągów oraz nie wymaga magazynowania u odbiorcy, co wpływa na wygodę użytkowania.
 • Sieć gazociągów dystrybucyjnych DUON jest stale rozbudowywana. Obecnie posiadamy ponad 700 km własnych sieci, które są rozwijane głównie w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i łódzkim.

Zostań naszym klientem

1

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyłączenie do sieci gazowej, wystarczy, że wypełnisz i złożysz wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami:

 • mapa poglądowa terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem odbioru paliwa gazowego;
 • wypis z ewidencji gruntów lub inny tytuł prawny do obiektu.

Należy pamiętać, że warunki przyłączenia zostaną wystawione, jeśli spełnione zostaną techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. W przeciwnym wypadku następuje odmowa wydania warunków przyłączenia.

2

Następnie będziemy potrzebowali Twojego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie. Jeśli jest taka konieczność należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania czy wątpliwości zawsze możesz poprosić o pomoc naszego pracownika Biura Obsługi Technicznej.

3

Zapraszamy do podpisania umowy o przyłączenie do naszego biura.

4

Abyśmy mogli rozpocząć budowę przyłącza i podjąć dalsze działania, niezbędna będzie wpłata zadatku.

5

Od momentu podpisania protokołu wybudowania przez nas przyłącza powinieneś w ciągu 180 dni zlecić zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznej. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, ani do kogo się zgłosić, poproś o pomoc w naszym Biurze Obsługi Technicznej.

6

Po wybudowaniu przyłącza na podstawie otrzymanej faktury wpłać pozostałą część opłaty za wykonane przyłącze, zgodnie z podpisaną umową przyłączeniową.

7

W celu uruchomienia dostaw gazu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji wraz z załącznikami.

8

Po podpisaniu Umowy kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji zamontujemy urządzenie pomiarowe i rozpoczniemy dostawę paliwa, a Ty będziesz mógł się przekonać o ile Twoje życie stanie się łatwiejsze!

Gaz ziemny i jego zalety

Oszczędny i ekonomiczny

Komfortowy

Bezpieczny

Przyjazny środowisku

Zmiana sprzedawcy

Odbiorca przyłączony do systemu dystrybucyjnego OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Zmiana sprzedawcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Dowiedz się więcej
gaz dla domu

Informacja o środkach poprawy
efektywności energetycznej

Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. środkami poprawy efektywności energetycznej są:

 1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
 5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Zużycie kwartalne

Przeciętne zużycie paliw gazowych przez odbiorców o mocy zamówionej nie większej niż 110kWh/h, wyrażone w kWh
  grupa taryfowa 1 grupa taryfowa 2  
IQ 1 329 8 585  
IIQ 519 2 388  
IIIQ 391 1 109  
IVQ 1 017 5 941