Bezpieczeństwo

Jednym z filarów naszej strategii jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom oraz pracownikom to nasz absolutny priorytet.

W tym miejscu dowiesz się jak postępować w przypadku wystąpienia awarii / rozszczelnienia gazu, jak bezpiecznie prowadzić prace ziemne, aby uniknąć uszkodzenia sieci gazowej czy jakie są właściwości gazu ziemnego.

Bezpieczeństwo sieci gazowej

Bezpieczeństwo mieszkańców

Karty charakterystyki

Bezpieczeństwo sieci gazowej

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazowych to nasz absolutny priorytet. Przykładamy ogromną wagę do regularnych, okresowych kontroli, ponieważ pozwalają wykryć ewentualne wycieki gazu oraz w porę zlikwidować nieszczelności. Zdarzają się jednak sytuacje, na które nie mamy wpływu, jak uszkodzenia sieci gazowych. Najczęstsze przyczyny tego typu zdarzeń to: nieodpowiednie prowadzenie robót ziemnych przy użyciu sprzętu ciężkiego, przemieszczanie gruntów, błędy w technologii budowy, zła eksploatacja, kradzieże elementów, akty wandalizmu, błędy ludzkie czy tzw. działania siły wyższej.

Apelujemy o ostrożne prowadzenie wszelkich prac ziemnych w pobliżu nie tylko sieci gazowej, ale i całej podziemnej infrastruktury technicznej. Każda awaria instalacji to ryzyko zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska.

Zgłoszenia o prowadzonych pracach ziemnych można dokonać w jednym z naszych Biur Obsługi Technicznej, gdzie można uzyskać informację o przebiegu naszych sieci gazowych (w tym celu zachęcamy także do korzystania z platformy www.geoportal.pl).

Wiesz o planowanych lub prowadzonych pracach drogowych/budowlanych/remontowych w pobliżu sieci gazowych i widzisz lub podejrzewasz realne zagrożenie ich uszkodzenia? Prosimy o kontakt! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 725 250 250 w trybie 24h przez 7 dni w tygodniu. Przyjrzymy się każdemu zgłoszeniu.

Uwaga!

Jeżeli jesteś świadkiem uszkodzenia sieci gazowej, niezwłocznie powiadom o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby.

Dyspozycja DUON – tel. 725 250 250

Straż Pożarna – tel. 112 lub 998

Bezpieczeństwo mieszkańców

Co robić, gdy ulatnia się gaz?
 • Zamknij kurek gazowy i zawór gazu w mieszkaniu.
 • Nie wyłączaj ani nie włączaj urządzeń elektronicznych (nawet światła).
 • Nie zapalaj zapalniczek, zapałek, papierosów.
 • Nie używaj telefonu w zagrożonym miejscu.
 • Szeroko otwórz okna.
 • Wyjdź z domu.
 • Natychmiast skontaktuj się z POGOTOWIEM GAZOWYM tel. 725 250 250 oraz z administratorem budynku.
 • Nigdy nie próbuj na własną rękę naprawiać urządzeń i instalacji gazowych.
Jak dbać o stan techniczny instalacji gazowej?
 • Zapewnij sprawną wentylację w pomieszczeniach gdzie znajduje się instalacja gazowa.
 • Pamiętaj o regularnych kontrolach instalacji i przyborów gazowych oraz kanałów wentylacyjnych (raz w roku).
 • Zlecaj naprawy i konserwacje instalacji oraz urządzeń gazowych wyłącznie osobom do tego uprawnionym.
 • Stosuj domowy wykrywacz gazu (tzw. „czujkę gazu”).

Gaz ziemny jest bezwonny i bezbarwny, więc – dla bezpieczeństwa – zostaje poddany procesowi nawaniania (lub nawet wzmożonego nawaniania) przed wprowadzeniem go do sieci gazowej. Na początku i końcu każdego sezonu grzewczego przeprowadzamy także tzw. przewonienia gazu. Dzięki temu gaz ziemny posiada intensywny, nieprzyjemny zapach, który umożliwia jego szybkie wykrycie w przypadku ewentualnych nieszczelności w gazociągach, a także w instalacjach wewnętrznych klientów. Zachowajmy czujność i nie lekceważmy żadnych niepokojących sygnałów. To pierwszy krok, żeby wykryć awarię i zapobiec wypadkom.

Karty charakterystyki

Czy wiesz, że…?
 • Gaz ziemny sam w sobie jest niewybuchowy. Dopiero w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową i palną.
 • Jest gazem naturalnie bezwonnym. Przed wprowadzeniem go do sieci zostaje nawaniany, czyli nadaje mu się specyficzny zapach. Dzięki temu łatwo wyczuć, kiedy się ulatnia.
 • Jeżeli chcesz poznać więcej właściwości gazu ziemnego, zapoznaj się z poniższymi kartami charakterystyki.

Karta charakterystyki – skroplony gaz ziemny (LNG)

Karta charakterystyki – gaz ziemny

Zakład zwiększonego ryzyka

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138), Instalacja regazyfikacji gazu ziemnego LNG w miejscowości Osła, dz. nr ew. 256/175, w gminie Gromadka ze względu na ilość magazynowanych substancji niebezpiecznych, została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Informacje dot. zakładu zwiększonego ryzyka