Najczęściej zadawane pytania 

Nasz doświadczony zespół przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Kto ustala ceny gazu?

Ceny paliwa gazowego dla Klientów indywidualnych ustalane i regulowane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Aktualną Taryfę dla paliw gazowych znajdziesz na naszej stronie internetowej

Czy mogę otrzymywać e-fakturę?

Tak. W celu otrzymywania e-faktury pobierz wniosek dostępny na naszej stronie internetowej  a po wypełnieniu odeślij go drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. 

Co zrobić w przypadku, gdy nie otrzymałem/am e-faktury?

Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą, mimo że jest potwierdzenie poprawnego nadania, zaleca się: 

 1. Sprawdzić folder Spam lub Inne. 
 2. Sprawdzić filtry poczty (zastosowanie pewnych filtrów może ograniczać widoczność wiadomości). 
 3. Sprawdzić reguły poczty (zastosowanie pewnych reguł może przenosić maile z konkretnego adresu lub o konkretnej treści do innych folderów). 
 4. Sprawdzić folder Kosz/Usunięte. 
 5. Sprawdzić, czy skrzynka odbiorcza nie jest przepełniona (wiele aplikacji e-mail w darmowej wersji posiada nałożone limity, dla przykładu – Gmail ma limit 15GB, w skład którego wlicza się nie tylko poczta, ale też chociażby Zdjęcia czy Dysk Google, po jego przekroczeniu nie przychodzą żadne wiadomości). 
 6. Jeśli korzystasz z aplikacji pocztowej, zaloguj się na wersję mobilną (dla przykładu – jeśli korzystasz z aplikacji Outlook, zaloguj się na stronę www.outlook.office.com i sprawdź tam swoją pocztę). 
 7. Sprawdzić aktualizacje aplikacji pocztowej. 
 8. Skontaktować się z dostawcą poczty w celu weryfikacji potencjalnych problemów z usługami. 

 

Ważne! Każdy Klient pocztowy ma swoje własne nazewnictwo danych folderów czy opcji, podane wyżej rozwiązania bazują na nazewnictwie najpopularniejszych Klientów pocztowych (Gmail, Outlook, Thunderbird). 

Jak mogę zmienić adres do korespondencji?

W celu zmiany adresu do korespondencji zgłoś taką dyspozycję drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. We wniosku należy wpisać nowy adres do korespondencji oraz numer nabywcy znajdujący się na każdej fakturze. 

Jakie są sposoby rozliczeń?

 1. Rozlicznie za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego na podstawie przekazanego przez Ciebie odczytu gazomierza. Więcej w zakładce strefa-klienta/podaj-stan-licznika  
 2. Rozliczenie po zakończeniu kwartału po odczytaniu gazomierza przez pracownika DUON. 

Czym są faktury prognozy?

Faktury prognozy są wystawiane na początku okresu rozliczeniowego na trzy miesiące do przodu na podstawie zużycia z analogicznego okresu rozliczeniowego. 

Jak mogę zmienić grupę taryfową?

W celu zmiany grupy taryfowej pobierz wniosek znajdujący się na naszej stronie internetowej, a po wypełnieniu odeślij go drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl, bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. Wypełniony wniosek należy przekazać do 20 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Zmianę grupy taryfowej można dokonać nie częściej niż raz w roku. 

Czy istnieje możliwość otrzymywania przypomnień o podaniu stanu licznika?

Tak. W celu otrzymywania przypomnienia o podawaniu stanu licznika pobierz wniosek znajdujący się na naszej stronie internetowej, a po wypełnieniu odeślij go drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. 

Jak mogę przeliczyć m3 na kWh?

Jeżeli chcesz przeliczyć m3 gazu na jednostkę kWh, pomnóż ilość paliwa gazowego przez współczynnik konwersji (działanie to znajdziesz na każdej fakturze VAT w pozycji Należność za gaz oraz Opłata dystrybucyjna zmienna). 

Z czego składa się rachunek za gaz?

Abonament – opłata stała uzależniona od przypisanej grupy taryfowej zawierająca koszty związane z dostarczeniem i wystawieniem faktury VAT, naliczeniem należności. Opłata pobierana jest za każdy miesiąc.  

Opłata dystrybucyjna stała – opłata stała, która uzależniona jest od kosztów utrzymania sieci (remonty, naprawy sieci gazowej). 

Opłata dystrybucyjna zmienna – opłata, która zależy od ilości zużycia paliwa gazowego za dany okres rozliczeniowy. Opłata związana jest z opłatami za dostarczanie paliwa gazowego o określonych parametrach i ilościach. 

Należność za gaz – opłata, która zależy od ilości zużycia paliwa gazowego za dany okres rozliczeniowy i jest opłatą za samą konsumpcję paliwa gazowego. 

Jak czytać fakturę za gaz?

Co to jest współczynnik konwersji?

Jest to wartość ciepła spalania paliwa gazowego dla okresu rozliczeniowego wyrażona w [kWh/m3]. Współczynnik konwersji znajdziesz na każdej fakturze VAT w tabeli rozliczeniowej przy opisie składnika Należność za gaz oraz Opłata dystrybucyjna zmienna 

Jak mogę otrzymać zwrot nadpłaty?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaty bądź przeksięgowania na inne konto nabywcy, pobierz wniosek znajdujący się na stronie internetowej, a po wypełnieniu odeślij go drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. Wniosek o zwrot nadpłaty musi podpisać osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliwa gazowego z DUON. 

Co zrobić gdy poczuje ulatniający się gaz?

 1. Zachowaj spokój. Niczego nie zapalaj, nie używaj narzędzi i przedmiotów, które mogą spowodować iskrę. 
 2. Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych 
 3. W miarę możliwości otwórz najbliższe okno. Spraw aby zgromadzony w pomieszczeniu gaz, mógł się w sposób swobodny wydostać. Jeśli to możliwe pootwieraj wszystkie okna. 
 4. Przed opuszczeniem budynku poinformuj sąsiadów o ulatniającym się gazie i nakłoń ich do opuszczenia mieszkań. 
 5. Jeśli to możliwe, zamknij dopływ gazu do budynku. 
 6. Pilnie poinformuj pogotowie gazowe. Numery alarmowe znajdują się na Twojej fakturze i na szafce gazowej. 

Kiedy będzie odczytany mój licznik ?

Stan gazomierza odczytywany jest przez pracownika DUON na koniec wymienionych miesięcy: marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień. Jeżeli posiadasz rozliczenie comiesięczne, jesteś zobowiązany podawać stan licznika w pozostałe miesiące. Jeżeli posiadasz rozliczenie kwartalne nie masz obowiązku podawania stanu licznika. 

Jak mogę zmienić grupę taryfową na rozliczenie comiesięczne?

 1. Jeżeli chcesz rozliczać się za faktyczne zużycie w każdym miesiącu pobierz wniosek o zmianę grupy taryfowej znajdujący się na naszej stronie internetowej, a po wypełnieniu odeślij go drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl, bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. 
 2. We wniosku wpisz swoją grupę taryfową i dopisz symbol „S”. 
 3. Zmiana grupy taryfowej nastąpi od początku nowego okresu rozliczeniowego. 
 4. Wypełniony wniosek należy przekazać do 20 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. 
 5. Zmianę grupy taryfowej można dokonać nie częściej niż raz w roku. 

Co zrobić, gdy nie podałem stanu licznika w terminie ?

W przypadku braku otrzymania stanu licznika zostanie dla Ciebie wystawiona faktura rozliczeniowa z odczytem zaprognozowanym. Jeżeli zaprognozowane wskazanie znacząco odbiega od rzeczywistego stanu licznika, zgłoś sprawę za pośrednictwem formularza bądź mailem na adres dystubucja@duon.pl podając prawidłowe wskazanie licznika. 

Sprzedałem mieszkanie, jak zakończyć umowę?

Jeżeli sprzedałeś nieruchomość wypełnij z osobą kupującą protokół zdawczo-odbiorczy, a następnie odeślij go drogą elektroniczną na adres mailowy dystrybucja@duon.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby firmy lub pozostaw w najbliższym Terenowym Biurze Obsługi. 

Jak przepisać umowę po śmierci odbiorcy?

Jeżeli przejąłeś nieruchomość po zmarłej osobie, dostarcz do Terenowego Biura Obsługi odpis aktu zgonu oraz wniosek o zawarcie umowy kompleksowej wraz z załącznikami. Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości, musisz dostarczyć zgodę innych właścicieli na przepisanie umowy na siebie.