bioLNG i biometan 

DUON pracuje nad projektem uruchomienia produkcji biometanu, jednocześnie działając w Polskiej Organizacji Biometanu, oraz w Polskiej Platformie LNG i bioLNG gdzie stara się pozytywnie wpłynąć na regulacje mające stworzyć rynek biometanu i bioLNG w Polsce. 

 

Dowiedz się więcej

Czym jest biometan? 

Biometan to biogaz poddany procesowi oczyszczania dzięki któremu ze strumienia biogazu separowany jest czysty metan, zaś dwutlenek węgla może zostać wychwycony i poddany obróbce umożliwiającej jego dalsze wykorzystanie. 

Biometan to właściwie czysty metan pochodzenia organicznego. Gaz ten składa się w przynajmniej 98,5 % z metanu (a więc gazu tożsamego z tym, który znajduje się w sieciach gazowych), oraz śladowych ilości innych gazów takich jak azot, tlen, wodór i innych. 

Do czego można wykorzystać biometan? 

  • Biometan wyprodukowany w biometanowni może być zatłoczony bezpośrednio do sieci gazowej gazu ziemnego, i wykorzystywany tak samo jak gaz ziemny
  • W przypadku braku możliwości zatłoczenia biometanu do sieci, możliwe jest jego skroplenie do postaci bioLNG i przetransportowanie w dowolne miejsce w którym może być zużyty.
  • Biometan może być stosowany we wszystkich obszarach, w których stosowany jest gaz ziemny z tą różnicą, że emisje gazów cieplarnianych przy zastosowaniu biometanu są równe zero, lub nawet ujemne (w zależności od zastosowanych do produkcji substratów).
  • W formie ciekłej, czyli bioLNG może być stosowany bezpośrednio do napędu pojazdów ciężarowych, przyczyniając się do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego i Narodowego Celu Redukcyjnego, do realizacji których zobowiązane są przedsiębiorstwa z branży paliwowej. 

Korzyści z zastosowania biometanu 

Dzięki zastosowaniu biometanu przedsiębiorstwa mogą znacząco obniżyć swój ślad węglowy. Nie ma potrzeby zmiany dotychczas stosowanej instalacji gazowej, gdyż charakterystyka paliwa jest taka sama jak dla gazu ziemnego.

Kupując biometan tak naprawdę przedsiębiorstwa kupują jednocześnie dwa osobne produkty: energię i redukcję emisji.

Biometan wytworzony z niektórych substratów charakteryzuje się emisyjnością na poziomie nawet do -150g CO2EQ/MJ

Na dzień dzisiejszy w Polsce z uwagi na brak odpowiednich regulacji nie jest wytwarzany biometan.

Rynek jest jednak gotowy i prowadzone są projekty rozwojowe, zmierzające do uruchomienia produkcji biometanu i bioLNG w naszym kraju.

Przeczytaj również:

Kupa energii – czyli era biometanu w Polsce

Nadchodzi era biogazu, biometanu i bioLNG