O firmie

DUON Dystrybucja sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG – Liquefied Natural Gas). Posiadamy własną infrastrukturę, na którą składają się sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Oferujemy również kompleksowe rozwiązania energetyczne dla przedsiębiorstw na bazie ekologicznych paliw. Gaz ziemny pozyskujemy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych, sprawdzonych źródeł.

Rozwój

Aktualnie posiadamy ponad 740 kilometrów własnych gazociągów. Składa się na to 12 lokalizacji sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz opartych o LNG. Zasilane są z 20 stacji regazyfikacji. Do infrastruktury DUON Dystrybucja sp. z o.o. przyłączonych jest ponad 8 500 odbiorców. 

Posiadamy również instalacje LNG w fazie budowy i projektów, co wskazuje na dynamiczny rozwój tego segmentu. W ramach kompleksowych rozwiązań energetycznych usprawniliśmy pracę naszych kotłowni, np. w Chojnie, a także u naszych wieloletnich klientów.

Poza sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego, oferujemy również dostawy ciepła, a także usługi transportowe gazu LNG i usługi zasilania tymczasowego.

Informacje
o inwestorach

DUON należy do Grupy Kapitałowej GGE, która jest jedną z czołowych słowackich grup energetycznych. Grupa inwestuje w różne obszary przemysłu energetycznego, od produkcji i dystrybucji aż po dostawy.

Obecność silnego inwestora finansowego w Grupie GGE – brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Infracapital, który jest częścią globalnej grupy finansowo-ubezpieczeniowej M&G, wzmacnia u  naszych klientów poczucie stabilności i niezawodności.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kalendarium

2000

Powołanie spółki KRI sp. z o.o. – sprzedaż ciepła

2002

Rozpoczęcie dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego

2007

Przekształcenie KRI sp. z o.o. w spółkę akcyjną KRI S.A i kupno spółki PGS sp. z o.o specjalizującej się w transporcie LNG

2010

Rozszerzenie oferty o sprzedaż gazu płynnego LPG

2011

Połączenie KRI S.A. z grupą kapitałową CP Energia S.A.

2012

Zmiana nazwy spółki-matki na Grupa DUON S.A. i nazw spółek zależnych. KRI S.A. została przekształcona w DUON Dystrybucja S.A.

2017

Dołączenie do Grupy Kapitałowej GGE należącej do funduszu Infracapital, który jest częścią międzynarodowej grupy finansowej M&G Plc.

2020

DUON Dystrybucja zostaje głównym odbiorcą LNG od PGNiG

Spółki zawarły siedmioletni kontrakt, którego łączny wolumen wynosi ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To największa umowa na sprzedaż LNG podpisana do tej pory przez PGNiG SA.

Predchádzajúci Nasledujúci

Tworzymy energię, a nasze liczby mówią same za siebie

Budujemy i obsługujemy własne systemy dystrybucji do rozprowadzania gazu ziemnego.

78

Osób

167 mln PLN

Obroty

324 177 MWh

Wolumen sprzedanego LNG

537 231 MWh

Wolumen sprzedanego gazu sieciowego

Zarząd

W składzie zarządu DUON Dystrybucja sp. z o.o. znajdują się:

Krzysztof Kowalski
Prezes Zarządu

Sylwester Krajczy
Członek Zarządu

Stacje gazowe

Gaz sieciowy
LNG
Biura Obsługi Technicznej

Strategia podatkowa

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej DUON Dystrybucja sp. z o.o. za rok 2022

Strategia podatkowa 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej DUON Dystrybucja sp. z o.o. za rok 2021

Strategia podatkowa 2021

Strategia podatkowa

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej DUON Trading sp. z o.o. za rok 2022

Strategia podatkowa 2022