Kompleksowe rozwiazania energetyczne

Oferujemy przedsiębiorstwom kompleksowe rozwiązania energetyczne na bazie różnorodnych i ekologicznych paliw, a także prowadzi działalności dystrybucji i obrotu gazem ziemnym.

smart ESCO

ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) to kompleksowe podejście w zakresie realizacji usług energetycznych, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Zakłada, że zapłata za podjęte działania pokrywana jest z gwarantowanych oszczędności.

W zakresie usług ESCO są również dodatkowe rozwiązania oparte na nowoczesnej technologii. Wśród nich znajdują się alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej czy skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

Learn more
kompleksowe rozwiązania energetyczne

Przykładowe obszary usprawnień

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy instalacji i procesów energetycznych w przedsiębiorstwie, proponujemy rozwiązania, które wpłyną na sprawniejsze wykorzystanie paliwa w firmie.

Takie podejście to gwarancja wymiernych korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa, takich jak:
  • Zwiększenie sprawności urządzeń i efektywności procesów
  • Zmiana lub redukcja ilości zużytego paliwa
  • Zmniejszenie kosztów energetycznych
  • Redukcja emisji szkodliwych substancji

Przykładowe modele
współpracy

W ramach ESCO możemy wziąć na siebie wszystkie procesy związane z energią w Twoim przedsiębiorstwie. Od realizacji inwestycji, przez przeprowadzenie eksploatacji obiektu, zarządzanie majątkiem i po dostawę ostatecznych produktów energetycznych. Takie rozwiązanie to dla Ciebie wymierne oszczędności, nie tylko finansowe, ale również czasowe i prawne.

Nasi doświadczeni specjaliści zaproponują kompleksowe rozwiązanie energetyczne dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Gruntowna analiza optymalizacyjna umożliwi wybór najkorzystniejszego wariantu, przekładającego się np. na zmniejszenie kosztów GJ czy na zmniejszenie zapotrzebowania T pary /h.

Wybierz dogodny dla siebie wariant, który zrealizujemy:
  • Dostawa paliw i energii wraz z modernizacją kotłowni
  • Dzierżawa instalacji i dostawa energii produkcyjnej i ciepła
  • Budowa nowej kotłowi
  • Outsorsing energetyczny
smartESCO