Gaz ziemny wymagania

Parametry jakościowe paliw gazowych dostarczanych systemem dystrybucyjnym powinny spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Poniżej parametry gazu zgodne ze standardem IGG-4403:2022

Dopuszczalne wartości graniczne dla paliw gazowych dostarczanych odbiorcom z sieci dystrybucyjnej