Natural gas – requirements

The natural gas parameters should meet the conditions set out in the table:

Wielkość charakteryzująca jakość gazu Jedn. Wymagane wartości
Podgrupa Grupa E
LM LN LS LW

Górna liczba Wobbego

– wartość nominalna 1)

– dopuszczalny zakres zmienności 1)

MJ/m3

25,0

23,0 – 27,0

30,0

27,0 – 32,5

35,0

32,5 – 37,5

41,5

37,5 – 45,0

50,0

45,0 – 54,0

– wartość nominalna 2)

– dopuszczalny zakres zmienności 2)

MJ/m3

25,0

23,1 – 27,1

30,1

27,1 – 32,6

35,1

32,6 – 37,6

41,63

37,6 – 45,1

50,1

45,1 – 54,1

1) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = 298,15 K (25°C); T2 = 273,15 K (0°C); p1= p2 = 101,325 kPa
2) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = T2 = 273,15 K (0°C); p1= p2 =101,325 kPa
3) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = T2 = 288,15 K (15°C); p1= p2 = 101,325 kPa
4) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = 298,15 K (25°C); T2 = 293,15 K (20°C); p1= p2 = 101,325 kPa
5) Warunki odniesienia dla objętości: T2 = 273,15 K (0°C); p2 = 101 325 kPa
6) Warunki odniesienia dla objętości: T2 = 288,15 K (15°C); p2 = 101,325 kPa
7) Warunki odniesienia dla objętości: T2 = 293,15 K (20°C); p2 = 101,325 kPa