Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). IRiESD stanowi integralną część umów przyłączeniowych, kompleksowych oraz dystrybucyjnych zawieranych z DUON.

Obowiązek opracowania IRiESD przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

Aktualny dokument IRiESD