Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Obowiązek opracowania IRiESD przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące: