Historia

Historia DUON Dystrybucja sięga 2000 roku, w którym została założona spółka KRI sp. z o.o. w Wysogotowie koło Poznania. Początkowo spółka KRI prowadziła sprzedaż ciepła. W 2002 roku rozpoczęła dystrybucję i sprzedaż gazu ziemnego, zarówno dystrybuowanego tradycyjnie sieciami gazociągów jak i dystrybuowanego w postaci skroplonej (LNG).

W 2007 roku spółka przekształciła się w spółkę akcyjną – KRI S.A. W tym samym roku KRI zakupiła spółkę PGS sp. z o.o. specjalizującą się w transporcie gazu LNG. W 2010 roku oferta została rozszerzona o sprzedaż gazu płynnego LPG.

W kwietniu 2011 KRI S.A. połączyła się z grupą kapitałową CP Energia S.A. W wyniku fuzji w maju 2012 roku decyzją Walnego Zgromadzenia nazwa spółki-matki została zmieniona na Grupa DUON S.A., a w kolejnych miesiącach 2012 r. zmienione zostały także nazwy spółek zależnych. KRI S.A. została przekształcona w DUON Dystrybucja S.A.

W grudniu 2012 r. do struktury DUON Dystrybucja dołączyła spółka DUON Praszka sp. z o.o. – lokalny dystrybutor ciepła wytwarzanego w oparciu o gaz ziemny na terenie gminy Praszka.

Od lipca 2017 r. DUON Dystrybucja sp z o.o. wchodzi w skład Grupy Energetycznej należącej do funduszu Infracapital, będącego częścią międzynarodowej grupy finansowej Prudential.