Kompleksowe rozwiązania energetyczne

Oferujemy przedsiębiorstwom kompleksowe rozwiązania energetyczne na bazie różnorodnych i ekologicznych paliw, a także prowadzi działalności dystrybucji i obrotu gazem ziemnym.

smartESCO

ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) to kompleksowe podejście w zakresie realizacji usług energetycznych, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Zakłada, że zapłata za podjęte działania pokrywana jest z generowanych oszczędności.

W zakresie usług ESCO są również dodatkowe rozwiązania oparte na nowoczesnej technologii. Wśród nich znajdują się alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej czy skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej
kompleksowe rozwiązania energetyczne

Przykładowe obszary usprawnień

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy instalacji i procesów energetycznych w przedsiębiorstwie, proponujemy rozwiązania, które wpłyną na sprawniejsze wykorzystanie energii w firmie.

Takie podejście to gwarancja wymiernych korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa, takich jak:
  • Optymalizacja kosztów produkcji poprzez zwiększenie sprawności urządzeń i efektywności procesów oraz redukcję ilości zużytego paliwa
  • Zmniejszenie kosztów energetycznych
  • Poprawa jakości powietrza na terenie zakładu i w jego bezpośredniej okolicy poprzez redukcja emisji szkodliwych substancji

Przykładowe modele
współpracy

W ramach smartESCO możemy wziąć na siebie wszystkie procesy związane z zasilaniem i bezpieczeństwem energetycznym w Twoim przedsiębiorstwie. Od koncepcji i przygotowania projektu przez realizację inwestycji, eksploatację obiektu, zarządzanie majątkiem aż po dostawę ostatecznych produktów energetycznych. Takie rozwiązanie to dla firmy wymierne oszczędności nie tylko finansowe, ale również czasowe i prawne.

Nasi doświadczeni specjaliści zaproponują kompleksowe rozwiązanie energetyczne dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Gruntowna analiza optymalizacyjna umożliwi wybór najkorzystniejszego wariantu, przekładającego się np. na zmniejszenie kosztów wytworzenia 1 GJ ciepła czy na zmniejszenie zapotrzebowania pary.

Wybierz dogodny dla siebie wariant, który zrealizujemy:

  • Dostawa paliw i energii wraz z modernizacją kotłowni
  • Dzierżawa instalacji i dostawa energii produkcyjnej oraz ciepła
  • Budowa nowej kotłowi
  • Outsourcing energetyczny
smartESCO