Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi jest w zależności od podmiotu rekrutującego:

 • DUON Dystrybucja sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.
 • DUON Logistyka sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów.
 • DUON Energy Services sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.
 • DUON Trading sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Dane kontaktowe do Administratora:

 • DUON Dystrybucja Sp. z o.o.
  • adres e-mail: duon@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 • DUON Logistyka Sp. z o.o.
  • adres e-mail: biuro.dlo@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Logistyka Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 • DUON Energy Services Sp. z o.o.
  • adres e-mail: biuro.des@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Energy Services Sp. z o. o., ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 • DUON Trading Sp. z o.o.
  • adres e-mail: biuro.dtr@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: odo@duon.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres DUON Dystrybucja Sp. z o. o. ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa
Przeprowadzenie procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia Ustawa kodeks pracy

(art. 6 ust. 1 lit. c)

inne dane osobowe niż wskazane powyżej, a które dobrowolnie zostały dostarczone w przesłanym CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach Zgoda osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a)

Sprawdzenie szczególnych kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy wymienionych w ogłoszeniu o pracę dane osobowe inne niż wynikające z Ustawy kodeks pracy, a wskazane w ogłoszeniu jako wymagane na danym stanowisku pracy Prawnie uzasadniony interes administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Wykorzystanie danych osobowych do przyszłych celów rekrutacyjnych dane osobowe wymienione powyżej Zgoda osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a)

Dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanych relacji lub w celu zachowania dowodowości wypełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze, które mogą stanowić dowód w obronie przed wniesionym roszczeniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe możemy również przetwarzać w kontekście nawiązanych relacji wynikających z zawarcia z danym kandydatem umowy.

 

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Obowiązek czy dobrowolność
Przeprowadzenie procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia Obowiązek wynikający z przepisów prawa – niepodanie wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem kandydatury
Inne dane osobowe niż wskazane powyżej, a które dobrowolnie zostały dostarczone w przesłanym CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach Dobrowolność, niepodanie tych danych osobowych nie wpływa na ocenę kandydata
Sprawdzenie szczególnych kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy wymienionych w ogłoszeniu o pracę dane osobowe inne niż wynikające z Ustawy kodeks pracy, a wskazane w ogłoszeniu jako wymagane na danym stanowisku pracy Dobrowolne, lecz niezbędne ze względu na specyficzne wymagania Pracodawcy pożądane od pracownika na danym stanowisku pracy – niepodanie wskazanych danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa
Przeprowadzenie procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji
inne dane osobowe niż wskazane powyżej, a które dobrowolnie zostały dostarczone w przesłanym CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Sprawdzenie szczególnych kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy wymienionych w ogłoszeniu o pracę dane osobowe inne niż wynikające z Ustawy kodeks pracy, a wskazane w ogłoszeniu jako wymagane na danym stanowisku pracy przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji
Wykorzystania danych osobowych do przyszłych celów rekrutacyjnych dane osobowe wymienione powyżej w sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych do innych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzamy do czasu wycofania udzielonej zgody, nie dłużej niż do zakończenia celu ich przetwarzania
Stanowiące dowód w postępowaniu dane osobowe wymienione powyżej w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią dowód w trwającym postepowaniu, dane te przetwarzamy do czasu zakończenia postepowania
Przetwarzanie w związku z zatrudnieniem dane osobowe wymienione powyżej w sytuacji zatrudnienia danego kandydata zmieni się cel przetwarzania tych danych osobowych wynikający z zatrudnienia pracownika, a dane te będą przez Nas przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz do 10 lat po jego ustaniu

 

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom trzecim, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • udostępnianie danych dotyczy spółek powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej, do której Administrator należy. Na dzień sporządzenia niniejszej informacjiw ramach Grupy Kapitałowej zaliczamy: DUON Dystrybucja Sp. z o.o. / DUON Logistyka Sp. z o.o. / DUON Sp. z o.o. / DUON Energy Services Sp. z o.o. / DUON Trading Sp. z o.o.
 • udostępnienie danych wynika z żądania osoby, której dane dotyczą,
 • udostępnienie danych wynika z przepisów prawnych, w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im,
 • udostępnienie danych wynika z outsourcingu usług zleconym podmiotom trzecim w zakresie:
 • świadczenia usług IT,
 • świadczenia usług utrzymania infrastruktury IT.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 

Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Cel przetwarzania Przysługujące prawa
Przeprowadzenie procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy · prawo dostępu do danych

· prawo do sprostowania danych

· prawo do ograniczenia przetwarzania

· prawo do przenoszenia danych

· prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

· prawo do wycofania zgody, w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody

Sprawdzenie szczególnych kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy wymienionych w ogłoszeniu o pracę · prawo dostępu do danych

· prawo do sprostowania danych

· prawo do sprzeciwu, a w sytuacji wniesienia skutecznego sprzeciwu prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia)

· prawo do ograniczenia przetwarzania

· prawo do przenoszenia danych

· prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Wykorzystania danych osobowych do przyszłych celów rekrutacyjnych · prawo dostępu do danych

· prawo do sprostowania danych

· prawo do ograniczenia przetwarzania

· prawo do przenoszenia danych

· prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

· prawo do wycofania zgody

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Jak możesz zrealizować określone powyżej prawa?

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • droga mailową, wysyłając wiadomość na adres: odo@duon.pl
 • korzystając z udostępnionego formularza, znajdującego się pod linkiem https://www.duon.pl/wnioski-dotyczace-danych-osobowych/
 • lub zwracając się do nas pisemnie na adres Administratora z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Jak możesz złożyć skargę lub uzyskać dodatkowe informacje?

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tej kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@duon.pl.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.