Skojarzona produkcja energii
elektrycznej i ciepła

Skojarzona produkcja energii, czyli kogeneracja, to efektywny i skuteczny sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym. Dzięki temu można w znaczący sposób ograniczyć zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i pozostałych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Istotnym aspektem skojarzonej produkcji energii jest jej sprawność wytwarzania. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami przy skojarzonej produkcji, energia elektryczna jako podstawowy produkt jest uzupełniona ciepłem, które pod kątem ekonomicznym projektów powinno być zagospodarowane.

Ciepło to może być zagospodarowane na własne potrzeby lub odsprzedane do podmiotów trzecich, np. do pobliskiej szklarni lub suszarni. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła może stanowić atrakcyjne źródło energii przy wszelkiego rodzaju procesach przemysłowych, gdzie w jednym procesie istnieje możliwość wytworzenia aż trzech rodzajów energii: ciepła, energii elektrycznej i chłodu.

Do najważniejszych korzyści związanych ze stosowaniem kogeneracji na gazie ziemnym można zaliczyć oszczędności w zakresie pozyskania energii produkcyjnej i energii elektrycznej, zwiększenie efektywności energetycznej, fakt, że może pełnić rolę alternatywnego źródła zasilania oraz redukcję emisji, w tym CO2, NOx, So2 oraz pyłów.