Budowa i modernizacja kotłowni

Prawidłowo działająca kotłownia jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego firmy. Budowa kotłowni wymaga między innymi zgodności z:

– aktualnymi wymaganiami prawnymi, w tym :
– bezpieczeństwa energetycznego,
– ochrony środowiska,
– ekonomiki działalności

Zwiększenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw wynikających z remontu, rozwoju działalności gospodarczej czy zmiany procesów technologicznych, często wymusza konieczność modernizacji kotłowni i instalacji grzewczych. DUON przygotował ofertę współpracy na polu usług energetycznych, która obejmuje modernizację kotłowni lub, w zależności od potrzeb, również jej dzierżawę czy outsourcing. Ofertę DUON wyróżnia elastyczne i indywidualne podejście do Klienta, uwzględniające:

– cele biznesowe Klienta,
– szczegółową analizę potrzeb energetycznych,
– przygotowanie koniecznych zmian modernizacyjnych kotłowni,
– poprawę wpływu działań modernizacyjnych na koszty produkcji oraz środowisko naturalne.

Budowa kotłowni wraz z dostawą paliw jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw.

Ze względu na zmieniające się potrzeby energetyczne kompleksowa obsługa Klienta, oparta o jego bieżące i planowane potrzeby, jest kluczowym elementem zapewniającym korzystną ofertę. DUON zaprojektuje, wybuduje i kompleksowo wyposaży kotłownie dla Państwa firmy. Efekty budowy kotłowni, charakteryzującej się wysoką wydajnością i oszczędnością, wpłyną w znaczący sposób na obniżenie kosztów związanych w dotychczasową obsługą procesów energetycznych. DUON może przejąć na siebie wszelkie aspekty zarządzania energią:

– projekt i realizację inwestycji,
– eksploatację,
– zarządzanie dostawami energii.

Niezależnie od tego, czy koniecznym będzie modernizacja kotłowni już funkcjonującej, zaprojektowanie i budowa nowej lub dodatkowej kotłowni, czy outsourcing procesów energetycznych, DUON opiera każde z tych działań na szczegółowej analizie. Dzięki temu Klient otrzyma optymalne i kompleksowe rozwiązania energetyczne, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymierne oszczędności.