Jakość przesyłanego gazu

Gaz ziemny wymagania

Parametry gazu

Ciepło spalania i ORCS