Ciepło spalania i ORCS

Zgodnie z zapisami IRiESD, w celu prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliwa gazowego oraz usług dystrybucji, OSD ustala obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS):

ORCS